Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Πιστοποίηση αγροτών στην ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

Εφρμογή για συσκευές Android.
Περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις για την προετοιμασία των αγροτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
Είναι χωρισμένες ανά κεφάλαιο όπως έχουν οργανωθεί από το αρμόδιο υπουργείο.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τεστ με τυχαία επιλογή ερωτήσεων, το πλήθος των οποίων καθορίζεται ελεύθερα από το χρήστη.
Στο τέλος κάθε τεστ παρουσιάζονται οι σωστές απαντήσεις και το ποσοστό επιτυχίας.
Το απόλυτο βοήθημα για τις εξετάσεις πιστοποίησης!

Εικόνες εφαρμογής από κινητό:

 Εικόνες εφαρμογής από tablet: